Թեման “Սառայի հայտնությունը”
Զրույցի ընթացքում կխոսենք, թե ինչպես Սառան իր հրաշքը ընդունեց հայտնության պատճառով։

Հյուր “Կյանքի Խոսք” եկեղեցու ավագ հովվի օգնական, Միսիոներական կենտրոնի ղեկավար հովիվ Բագրատ Բեկչյանը։

Pin It on Pinterest

Share This

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our newsletter where we will send our latest news and latest live streams that we had. Be always connected and never miss a thing